ข้อมูลทั่วไป

       ประวัติความเป็นมา
       ทำเนียบผู้บริหาร
       โครงสร้าและอัตรากำลัง
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
       ฝ่ายกิจการพิเศษ
       วิสัยทัศน์
       มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่ง
       สถิติผู้เข้ารับการสงเคราะห์
       การบริจาค
       กฎ / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
       รับคำรับการปฎิบัติราชการ
       จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้รับบริการ
       ประกาศตามหายบุคคลสูญหาย ติดตามหาญาติ
       รูปแบบในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
       ประดิษฐกรรมบำบัด
       ศูนย์เรียนรู้ขยะรีไซเคิล
       โรงเรียนพอเพียง
       เรือนเพาะชำความดี
       อาคารงานช่าง
       เรือนสุขศาลา
       วารีบำบัด
       ธนาคารความดี
       ร้านกาแฟ แคนดู

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โรงเรียนพอเพียง ] 
      

    ทำรายการเมื่อ: 13-มีค.-12at 14:28
 

 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Wangthong Home for the Destitute 

771 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ 0-5531-1217 , 0-5531-2802 แฟกส์ ต่อ 14  แผนที่_สถานสงเคราะห์วังทอง.jpg

         E-Mail : wangthonghome@hotmail.com  และ  wangthog-dsdw@hotmail.com

Facebook : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก